Zámecký park

Se svojí rozlohou 13 hektarů obklopuje rájecký zámek ze tří stran.

První podoba parku byla ztvárněna kolem roku 1770  současně s výstavbou zámku. Pod jeho hlavní budovou vznikly terasy a parter s vodní kaskádou a dalšími oživující prvky.

V první polovině 19. století byla zahrada rozšířena a přetvořena v  romantický krajinářský park. Je to volná přírodně krajinářská dispozice ukončená hlavní loukou a rybníkem. Tento park měl nejen bavit, ale i poučit, a přiblížit člověka zpět k přírodě.

V šedesátých letech 20. století byl architektem Břetislavem Šormem upraven čestný dvůr s bazénem.

Po ukončení druhé světové války byl v parku zřízen zajatecký tábor. V parku bylo umístěno asi 20 000 zajatců a během jejich několikaměsíčního pobytu byl park značně poničen. Po vypuknutí epidemie tyfu byl tábor zrušen. Podle pamětníků zůstaly v parku jen stromy, trávníky a keře byly úplně zničeny.

V letech 1950 až 1980 byl zámecký park postupně vyčištěn od náletových dřevin, byly obnoveny porosty a dosázeny nové dřeviny.

 

Vlastní zámecký park tvoří tři části:

  • Čestný dvůr ve stylu francouzské zahrady s bazénem, travnatými plochami a květinovými záhony.
  • Park ve svahu pod zámkem, jeho část je narušena stavbou letního kina.
  • Přírodně romantický park s velkou hlavní loukou a rybníkem s vodopádem.

Veřejnosti je park otevřen od 6.00 do 20.00 hodin.

V parku je nutné dodržovat návštěvní řád.

Pod parkem se nachází zámecké zahradnictví, ve kterém je umístěna jedinečná sbírka kamélií.

 

Kromě péče o zámecký park a květinovou výzdobu interiéru zámku se zaměstnanci zahradnictví specializují na pěstování kamelií.