Termíny svatebních obřadů

Veškeré administrativní náležitosti sňatku je nutné dohodnout na Matričním úřadě Městského úřadu  Rájec-Jestřebí.

email:    matrika@rajecjestrebi.cz

tel.:        515 557 614 (matrika města, Miroslava Bezděková)

              516 432 014  (ústředna Měú Rájec-Jestřebí)