,,Rájecké kamélie"

V 19. století  bylo sbírání kamélií zábavou šlechty, ale i představitelů jiných majetných vrstev. Pro kamélie se stavěly zvláštní skleníky. Kvetoucí rostliny byly též využívany k výzdobě zimních zahrad.

Jedinečným pozůstatkem slavné éry kamélií je sbírka udržovaná v zámeckém zahradnictví v Rájci nad Svitavou. Jejím základem jsou mateční rostliny přivezené roku 1973 z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích u Prahy. Bylo to celkem 85 patnáctiletých rostlin. Péčí tehdejšího vedoucího zahradníka pana Františka Bárty a především jeho nástupce pana Jana Dvořáka se podařilo většinu z 85 keřů dopěstovat až dodnes.  Kromě těchto rostlin se sbírka v průběhu let rozrostla o sto padesát klasických odrůd a unikátních rostlin vybraných panem Dvořákem z tisíců semenáčů, zprvu spíše náhodných, později záměrně křížených. Celkově tak nynější soubor obsahuje čtyři sta klasických i méně známých odrůd kamélií. 

Sbírku kamélií ve svém přirozeném prostředí je možné si prohlédnout v otevírací době zámeckého zahradnictví.

V době největšího květu kamélií, koncem února a začátkem března, se představuje tato královna zimních květin na výstavě v historických prostorách zámku v Rájci už od začátku devadesátých let. Laické a odborné veřejnosti je představena rájecká sbírka kamélií, tedy i  kvetoucí keře staré  30 až 60 let.