Svatební obřady

Informace pro svatebčany.

Vážení snoubenci,                    

pracovníci správy státního zámku v Rájci nad Svitavou jsou potěšeni, že jste si pro tak významný den vybrali prostředí tohoto zámku.

Vzhledem k tomu, že zámek je zařazen jako národní kulturní památka, platí zde tato pravidla a omezení, která jsou nutná k ochraně této cenné památky:

  • Vjezd do nádvoří je povolen pouze jednomu vozu s nevěstou. Ostatní vozy zůstanou na parkovišti před hlavní bránou, případně se budou řídit pokyny pracovníka parkoviště či umístěnými orientačními tabulemi. Auta se svatebčany neplatí poplatek za parkování! K zámku může zajet auto s nevěstou a po dobu obřadu může parkovat před budovou zámku. Vjezd jiných vozů či jiných dopravních prostředků (např. vezoucí invalidní osoby, kočár s koňmi) je nutné předem projednat s kastelánkou zámku.
  • V samotném zámku není možné házet květiny ani jiné předměty pod nohy přicházejících či odcházejících svatebčanů. Poškodila by se podlaha z 18. století. 
  • Protože nebudete jedinými zájemci o svatební obřad v tomto dnu, prosíme Vás o  ohleduplnost a o opuštění svatebního sálu bezprostředně po gratulacích. Umožníte nám tím dodržet termín začátku následujícího obřad.

Pro snazší orientaci si Vás dovolujeme požádat, abyste se po příjezdu na zámek co nejdříve obrátili na zaměstnance zámku, který má službu v pokladně. Zde zaplatíte poplatek za pronájem sálu, který činí 5 000  Kč. Obřad si můžete fotografovat i natáčet.

Fotografování v jiných zámeckých pokojích je možné za poplatek 1000 Kč. Počet osob je omezen na 10 svatebčanů. Po zámku Vás doprovodí průvodce.

Fotografování na nádvoří zámku i v zámeckém parku je zdarma.

Věřím, že to nejsou přehnané požadavky, ale výjimečné prostředí, jakým zámek je, si je vyžaduje.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání s Vámi.

Jana Kopecká

kastelánka SZ Rájec nad Svitavou.