Zámecké zahradnictví

Kromě péče o zámecký park a květinovou výzdobu interiéru zámku se zámečtí zahradníci specializují na pěstování kamélií.

Zahradnictví je návštěvníkům otevřeno pouze v období květu kamélií.

Otevírací doba:

Zámecké skleníky jsou nyní uzavřeny pro veřejnost.

 

 K zámeckému zahradnictví se dostanete také z parkoviště zámku, směrem dolů podél zámecké zdi.