Zámecký romantický park

Během procházky zámeckým parkem z 19. století lze obdivovat vzácné druhy stromů a keřů, romantická zákoutí dubových lesů, prosluněné louky, rybníky, výhledy na zámek nebo alpskou, tajemnou stezku.

Se svojí rozlohou 13 hektarů obklopuje rájecký zámek ze tří stran.

První podoba parku byla ztvárněna kolem roku 1770  současně s výstavbou zámku. Pod jeho hlavní budovou vznikly terasy a parter s vodní kaskádou a dalšími oživující prvky.

V první polovině 19. století byla zahrada rozšířena a přetvořena v  romantický krajinářský park. Je to volná přírodně krajinářská dispozice ukončená hlavní loukou a rybníkem. Tento park měl nejen bavit, ale i poučit, a přiblížit člověka zpět k přírodě.

V šedesátých letech 20. století byl architektem Břetislavem Šormem upraven čestný dvůr s bazénem.

Po ukončení druhé světové války byl v parku zřízen zajatecký tábor. V parku bylo umístěno asi 20 000 zajatců a během jejich několikaměsíčního pobytu byl park značně poničen. Po vypuknutí epidemie tyfu byl tábor zrušen. Podle pamětníků zůstaly v parku jen stromy, trávníky a keře byly úplně zničeny.

V letech 1950 až 1980 byl zámecký park postupně vyčištěn od náletových dřevin, byly obnoveny porosty a dosázeny nové dřeviny.

 

Vlastní zámecký park tvoří tři části:

  • Čestný dvůr ve stylu francouzské zahrady s bazénem, travnatými plochami a květinovými záhony.
  • Park ve svahu pod zámkem se vzácnými dřevinami.
  • Přírodně romantický park s velkou hlavní loukou a rybníkem s vodopádem.

Veřejnosti je park otevřen od 6.00 do 20.00 hodin.

V parku je nutné dodržovat návštěvní řád.

Pod parkem se nachází zámecké zahradnictví, ve kterém je umístěna jedinečná sbírka kamélií.

 

Kromě péče o zámecký park a květinovou výzdobu interiéru zámku se zaměstnanci zahradnictví specializují na pěstování kamelií.