Hrad Boskovice

Boskovický hrad je významnou a rozsáhlou památkou, sídlem prastarého rodu Boskoviců již od 13. století. Hrad byl obýván do začátku 18. století. V jeho interiérech naleznete druhou šlapací studnu v našich zemích, vedle hradu Karlštejn. Hrad je v soukromém vlastnictví rodiny Mensdorff-Pouilly.

Hrad Boskovice můžeme zařadit k nejvýznamnějším památkám svého druhu v rámci celé naší vlasti. Stal se kolébkou rodu pánů z Boskovic, kteří náleželi ke špičkám moravské šlechty. Hrad byl obýván do roku 1729, ale už předtím byl kámen z hradu používán na stavbu nového sídla ve městě. Definitivně byl hrad opuštěn roku 1733, bylo odstraněno zastřešení a zdivo bylo rozebíráno pro vrchnostenské stavby ve městě i v okolí. Největší zajímavostí na hradě je roubená studna se šlapacím kolem. Studna je hluboká 26 m. Na hřídel se původně natáčely protiběžně dva okovy. K pohonu studny slouží kolo, které má v průměru 3,6 metry. Hrad i zámek Boskovice jsou součástmi historického dědictví rodiny Mensdorff-Pouilly.