Sbírka umění z Rájce nad Svitavou se představuje na výstavě v Moravské galerii

Rodina Salm-Reifferscheidtů  | © Moravská galerie v Brně

Sbírka umění šlechtického rodu Salm-Reifferscheidtů ze zámku Rájec nad Svitavou se představuje na výstavě v Moravské galerii v Brně. Pod názvem Aristokracie vkusu: Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ji pořádá Moravská galerie ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Výstava tematizuje mecenášství a sběratelství umění, které hrálo v životě šlechtického rodu Salm-Reifferscheidtů důležitou roli. K vidění je zde i domněle ztracený obraz Arnolda Böcklina zachycující dětskou podobiznu starohraběte Karla. Expozice představuje sběratelskou činnost moravské větve starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů v období od roku 1763, kdy získali panství Rájec na Moravě, až do závěru 19. století.

Umělecké sbírky zámku v Rájci nad Svitavou jsou unikátní nejen rozsahem a množstvím kvalitních uměleckých děl, ale také tím, že se na rozdíl od většiny podobných historických sbírkových souborů dochovaly do dnešních dnů takřka v úplnosti, a to včetně velkého množství archivních a dokumentačních materiálů.

U příslušníků šlechty se kladný vztah k umění a dobrý vkus obecně předpokládají, jak se však můžeme přesvědčit na konkrétních příkladech, výtvarné zájmy aristokracie mají mnoho vrstev a podob. Výstava přibližuje způsoby, jakými se příslušníci aristokracie vztahovali k výtvarnému umění na konci barokní doby a zejména proměny těchto vztahů v průběhu 19. století, v období nástupu moderní doby, kdy šlechta postupně ztrácela výlučné sociální a ekonomické postavení.

Přístup jednotlivých členů rodu Salm-Reifferscheidtů k výtvarnému umění má totiž zároveň obecnější výpovědní hodnotu, protože analogické příklady lze nalézt u mnoha dalších aristokratických rodin. Časové proměny jejich vztahu k umění a umělcům je proto možné v tomto období sledovat v celé společnosti.

Malé návštěvníky provede výstavou starohrabě Karel

Dětská podobizna Karla ze Salm-Reifferscheidtu inspirovala speciální prohlídky pro děti. Pro všechny malé návštěvníky je připravena prohlídková trasa, kterou je provede sám starohrabě Karel jako osmiletý chlapec. Odpočinout si budou moci v dětském pokojíčku malého šlechtice, kde si pohrají s dobovými hračkami či vyzkoušejí paruky z chlapcovy garderoby.

Výstavu doprovází obsáhlá publikace Aristokracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů. Autory textů jsou prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., Mgr. Petr Tomášek, Mgr. Michal Konečný, PhD., Mgr. Lenka Kalábová a další odborníci.

  • 5. 1. 2017

Související akce

Arnold Böcklin: Dětská podobizná starohraběte Karla | ©  Moravská galerie v Brně
Výstava

Výstava Aristokracie vkusu: Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat

  • Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác ()
  • 16. 12. 2016–16. 4. 2017
  • 10.00–18.00