Mimořádná opatření na památkových objektech v návštěvnické sezóně 2020

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ A POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY V LETOŠNÍ SEZÓNĚ

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

 

  • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.
  • Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.
  • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost. Doporučuje se neshlukovat se na jednom místě, není-li to nezbytně nutné. Konzumace občerstvení je možná minimálně 10 m od výdejního okénka.
  • Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.
  • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platební-ho terminálu).
  • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.