Aktuální opatření k zamezení šíření COVID-19 na objektech ve správě Národního památkového ústavu

Vážení návštěvníci, v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR Vás prosíme, abyste při návštěvě interiérů našich objektů používali roušky.

V exteriérech jsou roušky nepovinné, ale doporučené, dodržujte rozestupy. Roušky nemusí mít děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou, nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto nařízení.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.