VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – SZ Rájec nad Svitavou – pronájem prostor pro výstavní a prodejní galerii

Národní památkový ústav vyhlašuje VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU – Statní zámek Rájec nad Svitavou – pronájem prostor pro výstavní a prodejní galerie - prodej dekorativních a upomínkových předmětů.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 26. 10. 2020.Návrhy budou doručeny nejpozději dne 26. 10. 2020 do 13:00 hod. na adresu: Státní zámek Rájec nad Svitavou, Mgr. Zdeňka Kalová, Blanenská 1, 679 02 Rájec-Jestřebív zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název  soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Otevírání obálek proběhne dne 27. 10. 2020 v 11:00 hod. na SZ Rájec nad Svitavou, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 29. 10. 2020.

Podrobné informace najdete na webu https://www.npu.cz/pronajmy-majetku.