Mimořádná opatření pro návštěvníky státního zámku Rájec nad Svitavou v sezóně 2020

Státní zámek Rájec nad Svitavou bude veřejnosti otevřen od úterý 26. 5. 2020. Návštěvníky prosíme, aby dodržovali pokyny umístěné v areálu zámku a na webových stránkách.

Mimořádná opatření pro návštěvníky státního zámku Rájec nad Svitavou v sezóně 2020

Vážení návštěvníci, kromě dodržování všeobecných podmínek návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19 vás žádáme, aby jste brali ohled také na níže uvedené opatření.

V celém areálu zámku a zámeckém parku:

  • mějte nasazenou roušku nebo ústenku (v opačném případě nebude návštěvník vpuštěn do objektu a to bez nároku na vrácení vstupného)
  • návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením
  • dbejte zvýšené hygieny (v areálu zámku jsou umístěny stojany s desinfekcí)
  • dodržujte rozestupy 2m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

Při vstupu do prostoru pokladny:

  • desinfikujte si ruce (před vstupem do pokladny je umístěn stojan s desinfekcí)
  • vstupujte jednotlivě
  • dodržujte rozestupy 2m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost
  • preferujeme online nákup vstupenek nebo platbu kartou.

Další opatření provozu zámku:

  •  maximální počet návštěvníků na prohlídkovém okruhu byl snížen na 19 osob.